Nefil vagyok

Megjelenés: 2013. május
Két és fél éves korom óta álmodom azt, hogy magas, nagy szemű alakok vesznek körül és beszélnek hozzám. Nem értettem ezt a jelenséget mindaddig a napig, amikor ezek az álomszerű alakok már nem csak álomban voltak jelen. Most nem ők jöttek el, hanem én mentem hozzájuk. Azon az éjjelen, 2009. június 18-án, hajnali 3 óra tájban felébredtem, rendkívül éberen és konstatáltam magamban, hogy nem alszom – a tér hirtelen megtelt elektromossággal – kusza vonalak futottak előttem, a szobában valahonnan mintha egy hangos tücsök szólt volna. Elsötétült minden, majd két másodperc múlva egy ismeretlen üvegszerű (minden fala áttetsző) szobában találtam magam. Egy magas, fehér alak állt mellettem, aki nem engedte, hogy rá nézzek. Közölte, hogy teleportáltam, majd mondott még néhány gondolatot az emberekről, rólam és a Föld nevű bolygóról. Majd ugyanolyan módon visszatértem az eredeti kiindulási pontomra szédülés, émelygés és hányinger kíséretében. Ekkor vált teljesen bizonyossá bennem, hogy azok az álmok nem álmok és a kétségeim, hogy esetleg meghibbantam, szertefoszlottak.

Több embernek elmeséltem a történteket, akik „érdekesnek” találták az elmondottakat, és ez ebben a formában ki is merült. Nem sokkal ezután elkezdtem találkozni olyanokkal, akik hasonló eseményt, eseményeket éltek meg. Összevetettük az információkat, a tapasztalatainkat és érdekes módon mindenki ugyanazt mesélte el, noha előtte soha nem beszéltünk ilyesmiről. Tapasztaltam, hogy nyíltan beszélni kevesen mernek ezekről. Én úgy döntöttem merek. Elkezdtem megérteni egy folyamatot, megérezni egy kapcsolatot, amely az ember és az univerzum lakói között kialakult. Ez sokszor felfoghatatlan a logikus elme számára és ellent mond minden eddigi tudományos tézisnek. A tudás, információ, amelyeket átadtak egy egyáltalán nem idegen faj képviselői, nem csak az enyémek – ezért ennek megosztására többször tettem kísérletet. Eddig leginkább személyesen, szóban és a festményeimen keresztül tettem eleget ennek a kötelezettségemnek. Szándékom az informálás és azon keresztül olyan gondolatok ébresztése, inspirálása, ami miatt megváltozhat néhány ember szemlélete a világhoz, önmagához. Ezzel talán segítséget is tudok nyújtani olyanoknak, akikkel hasonló események történnek majd, vagy már megtörténtek, de nem mernek beszélni róla. Amit biztosan állíthatok tapasztalatból: senkinek nincs mitől félnie! Az emberi faj nincs egyedül és soha nem is volt! Ezt a tényt szándékosan eltakarták.

Ez mit jelent? A Földön nincs egyedül, a létezésben nincs egyedül? Hol és kik vannak még rajtunk kívül? Kik és milyenek ők? Mi az ő viszonyuk hozzánk? Ki takarta el és miért? Miért nem nyíltan élnek mellettünk? Miért „titkolóztak”? Honnan tudod, mire alapozod azt, amit mondasz? Magyarul: “Miért higgyünk Neked?”

Az emberi faj nincs egyedül. Ezzel nem célom a hivatalos tudományos állásfoglalást bírálni. Inkább érdemes majd az elmondottak alapján megérteni, miért nem fogadják el az ellenkezőjét?! Az ember, mint biológiai forma sincs egyedül, és mint biológiai megjelenéssel egybe kapcsolódó intelligencia sincs egyedül. Sem itt a Föld nevű bolygón, sem a mindenségben. Itt a Földön él egy őshonos emberszerű faj, a reptiliánok (vagy gyík emberek). Egyébként semmi közük a gyíkokhoz. A bolygó eredetileg, mielőtt a ma itt élő ember megjelent volna, az Övék volt, de persze, most is az Övék. Nem nagy számban élnek itt. Kisebb csoportokban, kolóniákban, földalatti rejtett kamrákban. De nem is ez számít. Rendkívüli mentális képességeik vannak, rendkívül fejlett technológiával rendelkeznek, ami nem materiális alapú. Ezért képesek bárkinek az alakját felvenni, pontosabban, mást láttatni a partnerrel, mint a valóság. Így szabadon tudnak közlekedni a felszínen, nem zavarják meg a mindennapok hangulatát. A kívülről érkezők egyrészt a Nibiruhoz köthetőek, a nefilek a Regulus irányából (oroszlán csillagkép), az Orionból érkező orafinok (itt nagy fehérnek hívják) – szintén az Orionból, az – Orion – övéről érkező kék törpék (kis szürkeként ismeretesek), egy a Plejádok irányából érkező drakonida faj, a Szíriusz irányából érkező szíriusziak, akik nem is a Szíriuszról, hanem annak tőszomszédságában lévő földszerű bolygóról érkeznek. Én ezekről tudok. Itt mindig irányokat jelölök, sohasem pontos galaktikus koordinátákat, és az irányok a belépési pontokat jelölik a naprendszerbe, de ettől sokkal több faj van, akik mint rendszeres látogatók érkezhetnek. Az itteni biológiai emberi formához leginkább (megtévesztésig) a nefilek és a szíriusziak hasonlóak. Továbbá a Lant-Vega irányából érkezőek, akik között sok az első generációs, „Földi” gyökerekkel rendelkező. Látogatásaik célja, hogy megfigyeljék az itteni embert, segítsék a szellemi fejlődését és intelligensen inspirálják az embereket a fejlődésre. Közvetlenül nem avatkoznak be a folyamatokba. Akik a földi emberek közül valamilyen oknál fogva kiemelkednek az átlagtól, azokkal külön foglalkoznak, mint egy mentorálják az illetőt. Bizonyos szint elérése után felajánlják, hogy az illető elhagyhatja a bolygót és más univerzumokban is engedélyt kap a létezéshez, vagy kötnek egy egyezséget, mely szerint itt marad és tanítói szerepet vállal, az emberek között – cserébe biztosítják számára a „halhatatlanságot”. A távozás, így a saját akarata szerint történhet meg – nem kötelező meghalnia és újjászületnie. Jelenlétüket önmaguk szabályozzák.

A nyílt kapcsolat egyelőre nem lehetséges, mert a jelenleg itt élő emberek nem tudnák elviselni, (bármennyire is szeretnék) az Ő energiájukat, intelligenciájukat, de ez, hogy érthető legyen, olyan mintha valakit beültetnének egy radioaktív kamrába minden védelem nélkül. A földi emberi idegrendszer összeroppanna és súlyosan károsodna. Erre egy további példával élve: ha valakit megtanítanak a tűz mellett melegedni, de nem tanulja meg, hogy a felvett felesleges hőt le is kell adni, és hogy ezt miként is tegye, akkor katasztrófa helyzet áll elő. Tehát védve az embereket, nem erőltetik a közvetlen kapcsolatot. Az itt élő reptilek gondoskodnak arról, hogy minden simán, zökkenőmentesen történjen. A politikai, vallási irányzatokban rejtve beépülve, a médiában irányítva a közvéleményt, felépítettek egy társadalmi rendszert, amely a benne élők számára épp annyira szabad, mint amennyire börtön is egyben. A többi faj számára van egy jól kidolgozott útvonal, amellyel rejtve mégis jelen tudnak lenni. Mégpedig, az egyik, hogy biológiailag letranszformálják magukat, (megfosztják magukat azoktól a képességektől, amelynek használatai itt komoly problémákat okoznának. Ezek paranormális képességek) vagy létrehoznak egy mesterséges biológiai ruhát, amelyen át egyszerűnek látszó természetes születéssel belépnek. Erre leginkább az orafinoknak, és a drakonidáknak van szükségük, de más faj is előszeretettel használja ezt a technológiát. Gyakorlatilag ez a környezetre, a földi társadalmi normákra teljesen ártalmatlan. Jelenleg is azon munkálkodik minden ide látogató, hogy ez ne legyen mindig így. Abban a pillanatban, hogy a nyílt kapcsolathoz szükséges feltételek a földi ember saját döntéséből, tiszta akaratából megváltoznak, feloldódik ez a zárlat. Erre „vár” mindenki a csillagközi terek közösségében. Hogy ez pontosan mit jelent? Később visszatérek erre. A fajt mesterségesen hozták létre. Először munkaeszközként (biorobot), majd továbbfejlesztett változatát, amely reproduktív, önfejlesztő génekkel lett megáldva.

Azért lássuk be ez nem túl kellemes gondolat! Miért jó nekem, ha azt gondolom, hogy csak robot vagyok? Ez nem jó nekem, ezért el fogom utasítani! Itt nagyon sok információ, érv kell, hogy az emberek egyáltalán tovább hallgassanak!

A jelenleg itt élő ember közvetlen elődjét mesterségesen hozták létre és telepítették a nefilek a Földre az itt élő reptiliánokkal egyeztetve, úgy nagyjából 250 ezer évvel ezelőtt. Munkaerőnek használták. Mint amikor munkára nemesítenek ki egy lovat, vagy bármely más haszonállatot. Az első körben felhasználták az itt talált emberszabású lényeket is erre a célra, de ezek nagyon rövid életűek voltak, és az ellátásuk is gondot jelentett, ha növelni akarták a létszámukat. Bányászati és egyéb nyersanyag (nagy mennyiségű kőzet) kitermelési feladatokra használták ezeket a lényeket. Sokan azt hiszik az arany kellett a nefileknek, de ez nem igaz. Az egész anyabolygó rendszer nagy mennyiségű aranyat tartalmaz ami hasonlít egy központi barna törpe bolygóra. Igaz valóban bányásztak itt a Földön némi aranyat, de leginkább a hasadó anyagokra volt nagy szükségük. Az arany és a hasadó anyagok az akkori technológiai fejlettségi szinthez mérve a csillagközi utazások üzemanyagai voltak, és az elsődleges cél egy stabil kolónia (támaszpont) létrehozása volt. Mivel a föld gravitációs ereje sokkal nagyobb, mint az otthoni, ezért nagyon nehézkes volt az építés. Genetikailag módosított verziókat kezdtek kikísérletezni, amelyekhez mindig több és több saját génkészletet adtak. Ezzel még mindig a munkaeszköz kategóriánál tartunk.

Majd nagyjából 70 ezer évvel ezelőtt, egy rendkívüli módosítást hajtottak végre. Az eddig használt génállományt újabbakkal egészítették ki, és megalkottak egy reproduktív, önfejlesztésre (gondolkodásra) képes értelmes lényt a homo sapienst, mely rendkívül hasonlított külsőleg a teremtőkhöz, és némely hasonló képességekkel is rendelkeztek: a telepatikus képességek, öngyógyítás képessége, telekinézis. Itt már szó sem volt munkaerő állatról. Inkább egy nagyon értékes és fontos kiindulási genetikai bázist jelentett, mellyel egy új faj megjelenése (megteremtése) és annak evolúciós útjára bocsájtása vehette ezzel kezdetét. Az új emberi lény rendkívül szép volt. A teste az aranymetszés tökéletességében pompázott, elméje ragyogott. Annyira jól sikerült, hogy jó néhányukat később magukkal vitték. Tervezetten más kolóniák létrehozására, így a Lant-Vega csillag rendszerbe is vittek magukkal néhányukat. A reptiliánokkal egyezséget kellett kötni, hogy mindezt megtehessék. Ezzel a Föld egy evolúciós program kísérleti övezete lett.

Még néhány tízezer évig itt maradtak velük, felügyelve és tanítgatva az új fajt. A rugalmas elszakadás elve alapján egyre hosszabb időre hagyták magukra az embereket, míg végül mintegy 13 ezer évvel ezelőtt végleg (aktív jelenlét megszüntetésével, amire jó okuk volt) elhagyták a bolygót, a reptiliánok felügyeletére bízva az embereket. Így a jelenlét a passzív korszakba lépett. Három ET (extra-terrestriál) faj vett részt a kísérletben.

Miért pont három? Kik ők? Mi a viszonyuk egymással?

A felfejlesztett génállományt, amivel a homo sapienst útjára indították három extra terrestriális faj adta. Felhasználva az itt lévő emberszerű lények génjeit is az alkotáshoz. Ők a nefilek, akik a nagyobb rész, és a kisebb részekben az orafinok és a szíriusziak. Miért pont Ők? Mert a nefilek a szíriusziakból, az orafinok a szíriusziakból, a nefilek és a zétákból (kis kékek) „készültek”, hasonló módon, mint a homo sapiens. Ami nem azt jelenti, hogy mindegyik faj munkaeszközként kezdte, hanem, hogy egymásra épülő, egymáshoz hol szorosabban, hol lazábban kapcsolódó fejlődési láncolatok szövevénye indult el valamikor az idő homályában (évmilliókkal megelőzve a földi embert), mely evolúciós ugrásokat generált a láncolatokban, időnként egymásból építkezve. Így létrehozva egy galaktikus családot, ahol mindenki valakinek a része. Ez a család bővült ekkor egy újabb taggal. Kísérletként indult és így is folytatódott, de egy kicsit másként, mint azt a mai emberi logika diktálná. A létrehozott új embernek már az indulásnál két típusa volt. Ezek, mint alapító fajok lettek aposztrofálva. A két típus agyműködése abban különbözött, hogy az amíg az egyiknél a racionális rész volt előnyben („Turáni” mester faj), a másiknál az intuitív rész dominált(„Héber” mester faj). Ez tervezett és szándékolt volt, mert az elképzelések szerint egy szoros együttműködéssel egymást inspirálva a két domináns teremtői mintázat egy tudati szingularitást idézhetett volna elő az evolúcióban. Akár egy új, szuper faj létrejöttét elősegítve ezzel, aminek áldásaiban természetesen az alkotók is részesülni szerettek volna. De nem így történt.

A két földi ember típus között háború tört ki nagyjából 15 ezer évvel ezelőtt, amit nem a Teremtőiktől tanultak! Ez nagyon fontos! Felhasználva azokat a technológiai berendezéseket (fegyverként), amelyek használatát a nefilektől tanulták meg. Ez egy radioaktív hasadó anyag alapú technológia volt. A háború oka, hogy az elméből teremtő rész le akart szakadni az őt megteremtőktől, mintegy el akarta hagyni a programot, meg akarta szakítani a teremtés folyamatát, és önállóan kívánt volna továbblépni – felborítva ezzel a kényes egyensúlyt. A bolygó ebbe majdnem „belepusztult”. Ebben a háborúban sok nefil is áldozatul esett. A reptiliánok közbeléptek és véget vetettek a bolygójuk módszeres megölésének. Nagy területek váltak ekkor sugárszennyezetté, aminek nyomai még néhol most is megtalálhatóak, de nagy részüket már víz borítja vagy jégpáncél. Az „új” emberi faj kettészakadt. A „héber” vérvonal tagjai elhagyták a bolygót, legtöbben a nefil lényekkel együtt a szíriuszi rendszerekbe távoztak, egy eljövendő és tervszerű visszatérési protokollal a tarsolyukban. Azt is fontos itt megemlítenem, hogy az egy tőről fakadó energetikai mintázataikban lévő hasonlatosságokon kívül egyéb más összefüggéseiben is érdemes meglátni egy újabb közös pontot az említett héber vonal, és a Nefilim megnevezés között. Mégpedig nevezetesen azt, hogy a héber nyelvben, az „im” egy többes számot kifejező jelzés. Azaz alapvetően Nefil a fő név és az „im” pedig a többes szám megjelölése. Így jön ki a Nefilim héber nyelvű többesített szóképe, amelyet aztán a történelmi- vallási dokumentációkban, a nyelvi alapokat figyelmen kívül hagyva, egy az egyben mindenütt átvettek. Ebben az egészben az a legcsodálatosabb a nyitott elme számára, hogy mindez magyarul és héberül egyaránt értelmes, sőt önmagában rejti a mélyebb tudati szintű láthatatlan kapcsolatot. A héber többes „im” magyarul szintén „mi” azaz egy többes jelző. Ez olyan légkört idéz elő mint amikor például a kvantum szuperpozícióról van szó. Mert amikor az egyesből többes szám lesz, az azt jelenti egyszerre több helyen vagyok. Azaz „ vagyok aki vagyok” és ÉN-t egy „ aki vagyok” küldött hozzád. Ez talán egy kicsit elvontnak tűnik, de el kell fogadni, és megérteni, hogy az archaikus emberiség számára ezek még teljesen világos gondolat folyamok voltak. A „ mi” nem minden esetben a királyi többest jelenti, hanem ennek használata az előbb említett szuperpozícióra utal, és mint az én példám szerint akár egy küldött is lehet ilyen. Ráadásul a héberben a „nphl” ige esik, vagy bukik. Azaz „nphl” = nefil vagy nephil. Csakhogy nem ezek a lények esnek le, hanem mindenki más lebukik a nefil lények hatására akik a többiek (földi ember) leesését okozzák vagy idézik elő. Természetesen mindezt tudati szinteken kell értelmezni. Ezzel már az is egyértelművé válik a nyelvi szintektől eltávolodva, hogy nem ők a bukottak, és soha nem is voltak azok. Viszont minden rajtuk múlik, azaz ők irányítanak.

Tehát a program teljesen új irányt vett. A „turáni” vonalat genetikailag megcsonkították (visszavettek néhány képességet) illetve recesszív állapotba hozták a génállományukat, hogy csak egy bizonyos tudati szint elérése után tudjon aktivizálódni. A reptiliánok teljes felügyeletet kaptak az immáron genetikailag csonkolt populáció felett, bár a külső hasonlatosság a csonkolás ellenére továbbra is megmaradt. A felügyeleti egyezségben az is szerepelt, hogy tegyenek meg mindent, hogy a földi ember felejtse el a származását! A reptiliánok képességeiknél fogva ugyanakkor gyakoroljanak rájuk olyan nyomást, amely által vagy újra felemelkednek, azaz el tudnak indulni a fejlődés útján, vagy végleg kihalnak. A történtek után kemény feltételeket szabtak. Erre azért is volt szükség, hogy ne az űrből várják a megmentőt, hanem saját magukban találják meg azt. A nefilek és társaik ekkor kezdték meg a Föld végleges elhagyását, azzal az ígérettel, hogy egyszer majd „visszatérnek”, és azzal a záró üzenettel, hogy visszatértük csak abban az esetben lehetséges, ha a bolygót az ember úgy tartja meg, ahogyan azt tőlük megőrzésre kapta. Ezzel elkezdődött az, amit itt történelemnek neveznek. Ennek a kísérletnek – amely mind a mai napig tart – célja a Föld kontra ember evolúciós vizsgálata.

Ez mit jelent? Mit vizsgálnak az evolúción? Egyáltalán lehet-e egy robotnak evolúciója? Miért érdekli ez őket?

Az emberi faj ekkor „magára maradt”, megfosztva múltjától, eredetétől, illetve annak emlékezetétől, és egy sajátságos fejlesztő Útra lett irányítva. Megkezdte az evolúció forgó mozgását a térben. A magára hagyottság természetesen azért nem teljesen fedi a valóságot, mert a létfenntartáshoz szükséges tudásokat, alapinformációkat, például a Hermetikus tanításokat, és még talán eszközöket is, mint például a tönköly gabona, – amely szíriuszi eredetű – megkapták, és azokat folyamatosan bővítették időről időre a közvetítőkön keresztül. A vizsgálat célja az, hogy milyen módon képes visszatalálni az eredetéhez egy olyan faj, amely csak az elméből teremtés erősségével rendelkezik, annak is egy alacsonyabb minőségével. Kérdés, hogy képes-e aktiválni az elaltatott génállományt. Ha igen, milyen utat választ erre ez a faj? Képes-e felismerni azokat a kiugrási lehetőségeket, amelyeket elé tesznek (intuitíve) a küldöttek? Az idővel visszaszivárogtatott „héber” minőséggel tud-e majd újra integrálódni, újrakapcsolódni? Képes e tisztán választani? A választása tudásból, vagy félelemből fakad-e? Képes-e felébredni a reptiliánok munkája ellenére? Itt erre külön ki kell, hogy térjek: a reptilek feladata – csak, hogy érthető legyen – egy folyamatos nyomásgyakorlás a döntő pillanatokban. Mint az élő lelkiismeret, vagy a „kisördög” aki megkísért folyamatosan. Gondolkozz! Miért jó, ha ezt megteszed? Mi hasznod van belőle? Gondolkozz, mérlegelj, elemezz, vagy pont az ellenkezője, ne gondolkozz, ne érezz, ne szeress!

Ezt sokáig lehetne még taglalni, de a példák szerintem elegek ahhoz, hogy érthető legyen ezeknek a gondolatoknak a hatása, valamint ezek a mai mindennapokban ugyanígy jelen vannak. Mindez természetesen nem szóban hangzik el, hanem a reptilek tudományából a pszicho téren keresztül. Mindenkihez külön egyénenként is és csoportoknak, törzseknek, nemzeteknek is képesek szólni. A vallások megalakításában nagy szerepük volt. Hiszen ott mindent el lehetett rejteni, amit nem akartak nyilvánosságra hozni. A küldöttek tanításaiból, akik időnként elhozzák a megváltásra szolgáló ismereteket vallások lesznek, és mire a tömegekhez kerülne az információ, már senki nem emlékszik, hogy mi volt az eredeti gondolat. Vagy csak nagyon kevesen, de ők hallgatnak. Sorolhatnánk itt Zarathusztra, Jézus (Józsa), Mohamed, Buddha (Buda), Krisna, Pacal. Az egész jelenlegi társadalmi forma az Ő művük. Mert az ember a szabad akaratából úgy döntött, hogy így legyen. Dönthetett volna másként is, de…

Ott folytatnám, hogy a vizsgálat mire irányul még. Csak az elmúlt ötszáz évben, négy nagy lehetőséget kapott az emberiség, a változtatásra.

– A reneszánsz kora volt az első az 1500 években.
– A felvilágosodás kora volt a második, 1600 körül.
– Az első ipari forradalom – az 1800-as évek – a harmadik.
– A második ipari forradalom az 1900 évekkel a negyedik, ahol muszáj megemlíteni Rudolf Steinert és Nikola Teslát.

Ők már nyíltan kimondtak olyan gondolatokat, és készítettek olyan találmányokat, amelyek elegendőek lettek volna egy szingularitás elindításához, hiszen Tesla már a tértechnológiát feszegette! Bár sok mindent használnak ma is ezekből, és beszélnek iskolákban ezen elmék gondolatairól, a lényegi munkák és találmányok dobozokban nyugszanak hosszú időre titkosítva, mert a földi Ember másként döntött a „szabad” akaratára hivatkozva. Az ipari forradalmakkal megindult a teljes hanyatlási folyamat az ember számára. Látszólag fejlődés van/volt, de a valóságban (amit erről egy földönkívüli gondol) zuhanás. Azt hozzá kell tenni, hogy az események láncolatában mindig megjelenik az alternatíva, a más választás lehetősége. Csak egy rövidke példa: ha nem a belsőégésű motort választják, hanem a villanymotort a fejlesztésre, akkor ma nincs légszennyezettség. Minden egyes lehetőségnél el lehetett volna kerülni a háborúkat, járványokat, éhínséget, és minden nyomorúságos helyzetet, amely az ember számára méltatlan, de az ember másként döntött. A döntés következményei természetesen a háborúk a nyomor, az éhínség, a gyalázat, és a genetikai mutálódás, romlás. Hiszen minden háborúban a legéleterősebb és legszebb férfiakat vitték el meghalni. A reptilek nem szólnak bele, mert nem ez a dolguk, sőt ellenkezőleg!

A „távolról” figyelő földönkívüliek nem szólnak bele, mert az ember az ébresztést nem akarta meghallani, így döntött szabad akaratából. A további hanyatlás felé vette az irányt, de eljött az Ötödik lehetőség, amely egy technológiai és tudati szingularitásra ad lehetőséget. 2012 és 2017 között, nagyjából ismét száz évvel az előző lehetőség után, most újra tehetne magáért az ember! Minden információ, ami szükséges a változtatáshoz, itt van jelen a Földön (fiókban)! Nem kell mást tennie az embernek, mint visszakérnie az örökségét. Nem kéne mással foglalkoznia az embernek, mint az agykapacitásának a fejlesztésével azért, hogy képes legyen megérteni és használni az örökségben lejegyzett teendőket. Amelyek tértechnológiai ismeretek, aminek a használatához szükséges a fejlettebb genetikai állomány. A kvantum mező használata. Na de akkor kiderülne, hogy mind ez, ami most itt jelen van értelmetlen és felesleges, elavult. Be kellene fejeznie az embernek azt, hogy helyette mások hozzanak döntéseket. Nem kellene részt vennie a reptilek által generált játszmákban, mert a tiszta akaratából dönthetne így az ember… és ezt direkt mondtam így – nincs benne a szabad. Ha ezt képes megtenni, megnyílik az út a nyílt kapcsolat előtt! Ha nem képes megtenni, akkor arról inkább ne essék szó!

Remélhetőleg ebből kiderül, hogy az evolúció vizsgálata egy idegen entitás részéről, nem biológiai alapú, hanem tudati, szellemi, és csak ezután, – mint törvényszerű kölcsönhatás – jön szóba a biológiai rész. Ez az evolúció vizsgálata. A ciklus végén jön az Aratás. Azaz, azon egyedek “kiemelése” akik részt vehetnek a következő fejlesztő programban.

Kiket emelnek ki? Mi lesz azokkal, akiket kiemelnek? Mi lesz azokkal, akiket nem emelnek ki? Újfent ez sem egy szívmelengető gondolat, hogy az egész célja további kísérletezés. Senki nem szeret kísérleti egér lenni! Illetve nem sokan.

Az idegen civilizációk ciklusokban számolnak, számukra az idő az itteni földi értelemben semmit nem jelent, mert az csak egy mennyiségi mértékegység, egy felületi szám. A tudat hullámainak ciklusait mérik és ez a minőségi valódi idő. Más néven dimenzionális idő. Amikor ciklus végéről beszélünk, az azt jelenti, hogy az adott planéta áthalad egy tudati hullámon, egy mezőn, ami fel van töltve rengeteg információval, tudással, az adott planétához tartozó evolúciós programmal. Mi az, amit ebből az adott planéta „lakói” fel tudnak fogni? Mit tudnak beengedni? Képesek-e a fejlődésükre használni a tudati (dimenzió) hullám energiáját? Képesek-e megváltoztatni a saját realitás mezejüket? A lehetőség mindig ott van egy tömeges felemelkedési hullámra, de általában – és most csak a Földről beszélünk -, ez nem történik meg. Jellegzetesen inkább az egyéni felemelkedések a jellemzőek.

Amikor egy egyén befogadta a döntésein keresztül az adott ciklus információit, az akkor „arathatóvá” vált, és a ciklus végén eltávozhat a tudatmezővel együtt. Ez azt jelenti, hogy megváltoztatja a saját realitás mezejét. Ez matematikailag a (Lambda négyzet = 2M – C) képlettel írható le, ahol a L = az adott realitás mező állóhullám frekvenciája, az M= mint részecske tömeg, a C = az adott egyén DNS rezonanciaszáma. Folytathatja útját más dimenziókba, vagy maradhat önként segítő is. Akiknek nem sikerült a befogadás, azokkal látszólag nem történik semmi. Számukra minden újra kezdődik elölről, azaz folytatódik addig, amíg nem képes befogadni az adott ciklust. Újra és újra. Persze nem a végtelenségig. Végül kihalásra sodortatja önmagát (ez csak egy egyszerű életképtelenséget jelent, interdimenzionális felfogás szerint), amiben igen nagy szerepet játszik az agresszivitásra való hajlam. Ebben az esetben, ha ez már látszik, felkészítenek egy új faji megjelenést az adott planétára, akik majd „leváltják” az elődöket, persze megfelelő módosítások végrehajtása után, amelyhez a szükséges információk beszerzése a megfigyelők feladata.

Felmerülhet a kérdés, hogy jó-jó, de ebből mi jó a reptiliánoknak? Nagyon egyszerű: ha sikerül az ugrás, akkor Ők is emelkedni fognak. Ha nem, akkor megkapják az adott populációt saját felhasználásra, de ezt energetikailag kell érteni, mert minden információ és energia az Univerzumban. Tehát mindenféleképpen „jól” járnak. Így szólt az egyezség. Folyamatos megfigyelés, kontroll, tesztelés, analizálás, inspirálás a direkt inkarnált megfigyelőkön és küldötteken keresztül. Pszicho archeológia.

Honnan lehet tudni, hogy ki ET és ki nem az? Gyakorlatilag mit csinálnak ők az „emberek között”? Kik ők, hol vannak? „Mutassák meg magukat!” Ismét hozzáteszem, hogy még mindig nem szimpatikus a róluk, és ez által az emberekről festett kép. Mi az, hogy pszicho archeológia?

Közel tízezer éve tart a vizsgálat. Mint már említettem, közvetlen beavatkozás nincs, nem lehetséges, mert beláthatatlan károk keletkeznének az adott Mátrixban! Az ókorig bezárólag igen aktívan tapasztalhatták a jelenlétet az emberek. Pontosabban nyíltabbak voltak a küldöttek munkái, amelyeknek az eredményeit az ókori társadalmak megörökítették az egész világon. Ezekből egyre több kerül ma napvilágra. Az, hogy milyen megjegyzésekkel, értelmezéssel, az más kérdés. Azt, hogy ki a küldött gyakorlatilag nagyon nehéz megállapítani egy földi embernek, szinte lehetetlen. Rendszerint nem fedik fel magukat, hacsak nincs erre jó oka az entitásnak, hogy felfedjen valamennyit a kilétéből. Például ha ciklus vége előtt járunk. Amiből biztosan meg lehetne állapítani az egy genetikai teszt, de ez sem feltétlen járna eredménnyel, mert a felismertető markerek el vannak torzítva és maximum egy mutáns gént állapítanának meg. A másik, hogy ha valaki beszélget velük és figyel, észreveszi, hogy nem földi logikával rendelkeznek, másként jár az elméjük, mert nem logikával gondolkodnak, bár sokan megtanulták ezt is, illetve erre is fel lettek készítve. A másik felismerhetőség, hogy bele kell nézni a szemébe. Nem biztos, hogy menni fog. Ugyanis „világít” a szemük. Ennek oka, hogy olyan agyi folyamataik vannak, ami speciális elektromos mezőt hoz létre, és a szemből kilépő „tudati” fényvillanások láthatóak: más néven a tachion energia manifesztálódik. Ezek főleg sötétben észlelhetők. Nem esznek húst. Már gyerekkorban ez feltűnhet, mert ha a szülő erőlteti a gyereket, akkor ők egyszerűen kiköpik. Legyengült állatok és emberek erőre kapnak a közelükben.

A reptiliánok már jóval könnyebben felismerhetőek. Ők rendszerint megtartják bizonyos jellemzőiket. Úgy, mint az arc berendezésükben, a szemükben szintén visszatükröződik valódi énjük, és jellegzetes a járásuk is, ami egy kissé imbolygó, hullámzó mozgással jár. Mivel ők nem vesznek fel valódi bio-ruhát, hanem a sajátjukra vetítik az emberi mintát. Akik kívülről érkeznek, azok közül mindegyiküknek speciális feladataik vannak. Az egész bolygó fel van osztva területekre, illetve régiókra, amelyet szorosan megfigyelnek. Vannak, akik specializálják magukat egy-egy szegmensben, mint például: a hadseregek működése, és a militarizmus megfigyelése. Az államigazgatás megfigyelése, a jogszolgálat, az egészségügy. Sokan a művészetekben dolgozzák ki a feladatukat, de vannak szép számmal előadó művészek és szerzők is. Vannak, akik átfogóbb feladatot látnak el, és az emberi társadalom, szinte teljes spektrumát átölelik, aminek az a célja, hogy a rendszerek összefüggéseinek szempontjaiból vizsgáljanak. Ez a tevékenység már közelít a pszicho archeológiához. Minden vizsgálat megfigyelés és kontroll, egy adott pszi mezőben zajlik. A pszicho archeológia egy jelenleg még nem földi tudomány, nevezzük inkább tudásnak. A lényege, hogy egy adott vizsgálati pszi mezőbe úgy lépnek be, hogy a mező információs lenyomatait megtanulják előzményszerűen, és a belépés előtt átélik. Hasonlít a karma-tanhoz, de ez annál sokkal bonyolultabb. Majd lefedik a kapott információkat a mezőbe való belépéskor, és helyébe a vizsgálandó jelen – jövő aspektusait ültetik. A mezőben előre megtervezetten sorrendbe állítva, mint egy útvonalterv megjelennek bizonyos esemény-szituációk, amelyek a lefedett információs hálót felnyitják. Összekötve a jelen, a múlt és a jövő dimenzionális idővonalát.

Abban az adott pillanatban történő események pszichológiai jellemzőit felveszik, mint egy mintát. Ez adatként bekerül egy adattároló memória egységbe, a tudatalatti rétegekben elrejtve, a vizsgáló „véleményével”. Ezt az adatot később letöltik – (továbbítják) és ez hozzáadódik a sok más egyéb „véleményhez”. A kiértékelt (amit sok millió entitás végez a galaxisokban) vélemények eredményei visszakerülnek a vizsgáló tudatalattijába, amik elkísérik a következő vizsgálati állapotig, és így tovább. Az archeológus mindvégig kívülállóként van jelen, de ezt csak a tudat alattija tudja, mert az az adott megfigyelési szakaszban leválik róla és így teljesen bele tud illeszkedni a helyzetbe. A létrejött változásokat, eredményeket a pszi mezőbe integrálják a folytonosság miatt. Az agresszivitás, és azok megnyilvánulási formái, rejtett alakzatai különösen kiemelt vizsgálati pontok. Ebből tanulhatna és vehetne fel tudást az ember. Azoknak nem kell mondani semmit, akik már rezonanciájukban csatlakoztak a szeretet minőségéhez. Ők úton vannak.

Ezt egyáltalán nem értem. Mi köze a rezonanciának, a szeretetnek ehhez az ET kérdéshez? Mi köze a rezonanciának ahhoz, hogy robotok, illetve kísérleti nyulak vagyunk? Mit jelent az a mondat, hogy „rezonanciájukban csatlakoztak a szeretet minőségéhez”, és mihez vannak úton? Ahhoz, hogy tovább kísérletezzenek rajtuk?

Nagyon is sok köze van. A szeretet rezonanciája nem más, mint hogy valaki képes csatlakozni annak a mezőnek az adatbázisához, amin a bolygó áthalad, és onnan információkat tud felvenni és feldolgozni. Ehhez fejlettebb gondolkodási képesség, intelligencia szükséges. Ennek a képességnek a tünetei az együttérzés és az elfogadás, és nem fordítva. Ez nem tanítható! Ez vagy van és már kifejlődött, vagy nincs, tehát még dolgozni kell rajta. Ha van, akkor viszont természetes a megnyilvánulása érzelmi síkon is. Ha csak érzelmi síkon akar megmutatkozni, akkor az sajnos nem szeretet, hanem egy megtanult viselkedési minta, szokás. Bár ezt a jelenséget itt ennek nevezik, de ezzel semmi baj nincs, hiszen ez itt a Földön a fejlődéssel járó munka, a képesség kifejlesztése. Ezzel kéne mindenkinek foglalkoznia ahhoz, hogy az ember felemelkedhessék. A képesség kifejlődésével az agresszivitási tényezők lebomlanak, és az illető hozzá tud kapcsolódni az Egy közös tudatmező valamely szintjéhez, azaz látóvá és láthatóvá válik. Tehát tud szeretni! Így a láthatóvá vált személy már nem személy, hanem Egyén és interdimenzionális kapcsolatra érett. Neki nincs mit ezekről a dolgokról mondani, hiszen Ő tudja, arathatóvá vált. A törvény kimondja, hogy mindenkinek szólni kell, amikor elérkezik az aratás ideje. Ilyenkor mindenki szól, akinek ezt kell tennie, én is szólok, szólnak rajtam keresztül például a festményeimen keresztül.

Milyen törvény? Kinek a törvénye? Az ET-ké? Melyiké a három fajból? Miért érdekelje az embereket az ET-k törvénye? Te miként szólsz egyáltalán? „Kinek az oldalán állsz”? Azt mondod, hogy ti emberek mind kísérleti nyulak vagytok mások kezében? Ezt miért akarják meghallani?

Nem azt mondom, hogy itt mindenki biorobot. Jelenleg itt még nem tartunk, de az irány erre a tendenciára mutat! Mit gondolnak a földlakók? Miért prognosztizálják, és készítik elő, hogy 2017- 2021 közötti időre bevezessék a mikrocsipes regisztrációt a föld lakosságára? Senkinek nem tűnik fel? Vagy úgy gondolják, hogy majd a földönkívüli kolóniák megmentik az emberiséget egy újabb gyalázattól? Nem fogjuk! Eddig sem tettük. Legalábbis nem abban a formában, ahogyan azt sokan elvárnák. Mi szólunk, hogy meg lehet akadályozni, ellent lehet mondani. Mindezt a tiszta akaratból, mert így döntött az Ember. A Törvény nem a földönkívüli intelligenciák törvénye. Hanem az intelligencia törvénye, az univerzumok törvénye, a fejlődés és az evolúció törvénye. A Szeretet törvénye, az Egy-ség törvénye. Ebből kiindulva a földi ember kötelessége, hogy a szeretet Törvényére figyeljen, ezért aki nem akarja meghallani, természetesen megteheti. Szabad akaratából – természetesen vállalva ennek a következményeit! A földi törvényhozók ezt olyan jól megfogalmazták és megmagyarázták – a saját érdekükben természetesen – : „a Törvény nem ismerete, nem mentesít annak hatálya alól…”. Ha én bárkinek is az oldalán állnék, akkor a kétség beszélne belőlem. A kétely áradna belőlem, és nem lennék látható a Teremtők számára. Amiről beszélgetünk az egy informáló közvetítés, annak tartalmát át lehet gondolni, meg lehet fontolni, be lehet fogadni, vagy el lehet utasítani! Aki meghallja, meghallgatja rezgésében segíti az aratást, és ha most nem is lesz learatva, a következő ciklusban már emlékezni fog arra, hogy célja van. Így részese akar lenni majd a folyamatnak. Ezzel is emeli a morfogenetikus mező frekvenciáját a közös Egyben.

Mi köze a rezgésnek az ET kérdéshez? Miért akarná bárki ember segíteni az aratást? Mi köze annak, hogy az ember „emlékezik-e a céljára” az aratáshoz? Nagyon sok ember lehet, aki „emlékszik” a céljára és annak ehhez semmi köze. Miért akarna ennek bárki ember részese lenni? Mi az, hogy morfogenetikus mező? Meg ennek az energiája? Meg a közös Egyben? Egész eddig pont arról volt szó, hogy különbözőek vagyunk és egyenlőtlenek. Hogy jön ide az EGY?

Akkor tisztázzuk, hogy mi is az, hogy ET: extra terrestriális. Sokan tévesen földönkívülinek gondolják, de egyáltalán nem az! Olyan fejlett biológiával rendelkező humanoid biológiai lény, ami lehet akár földi ember is, aki a saját energetikai rendszerén képes hordozni mások energia mezőit, azaz több frekvenciasávot képes átfogni. Képes csatlakozni, az örökké tartó életáramhoz, a kvantum mezőhöz, és onnan energiát és információt felvenni. Nem szén biológiával rendelkezik, de integrálni tudja azt. Alapvetően szén szilícium, vagy tiszta szilícium alapú biológiai rendszer. Minimum 12-es a DNS mátrixa. Ezen kívül léteznek Ultra terrestriális és Meta terrestriális biológiai rendszerek. Mindegyiknek fejlettebb a DNS-e, és ezzel magasabb rezgésben, frekvenciában tartózkodnak. Itt akár már biológia testek nélküli létezésekről is beszélünk. Ezzel a magyarázattal érthetővé válik, hogy a rezgés és az intelligencia miért is ET kérdés?! Ha valaki segíti az aratást, önmagát segíti. Mások felemelkedésének a segítésével a segítő is emelkedik, azaz elkezdődik a fejlődése. Emelkedik a belső rezonanciája, és dolgozik azon, hogy be tudja fogadni a Forrásból érkező információkat. Elindul a szeretet spirális alakzatán, ami felfelé visz. Ki az, aki ne akarna ebben részt venni? Ki az, aki ne akarná a következményeit ennek a döntésnek: hogy megszűnnek a háborúk, az éhezés, a betegségek – nincs több félelem? Ha valakinek nem ez a célja, hanem inkább azon dolgozik, hogy tanult, sikeres üzletember legyen, hogy vágyait a céljaivá tegye és élete célja Önmaga legyen, teheti és emlékezhet is rá, hogy el ne feledje mi mindent nem csinált még meg.

Szabad akarata van! Az ET értelemben az emlékezet arra vonatkozik, hogy egy cél van. Az evolúció, és ebből fakadóan visszakanyarodhatunk a teendőkhöz, amit a saját tiszta akaratából hoz meg valaki, és a következmény: nincs háború. Ki az, aki ezt nem akarná? A rezgés emelkedésével a morfogenetikus mező is emelkedik. Hogy pontosan mi is ez, azt úgy tudnám megfogalmazni, hogy minden biológiával rendelkező lénynek van egy energia lenyomata, egy mintája. Ami csak az övé, ami szerint meg tud nyilvánulni. Ez a lenyomat holografikusan tartalmaz minden információt, ami a biológiai születéshez szükséges. A fejlődéssel mindenki feltöltheti a saját adatmezőjét, ami része a teljes megnyilvánulási mezőnek, azaz a morfogenetikus mezőnek. Ha valaki fejlődik, akkor van mit feltölteni. Ha nem, mert másra koncentrál szabad akaratából a személy, akkor az adattár üres marad. Nincs rezgés, emelkedés, nincs mit a mezőhöz adni. Minél többen tudnak tölteni, a mező energiája is nő és visszahat a résztvevőkre. Ha mindenki tölt, akkor Egy közös tudatról beszélünk. Minden planétán így működik ez. Minden idegen civilizációval bíró galaktikus rendszernek van morfogenetikus mezeje, adattára. Talán már látható, hogy egy és ugyanazon dolgokról beszélünk, amikor a földi embert és a földönkívüli embert, mint interdimenzionális létformát említünk. Ugyanazon törvényszerűségek hatnak és működnek mindannyiunkban.

Scroll to Top